image

14

February

Sve veći broj turista u Bijeljini

Bijeljina atraktivna za turiste

Sve veći broj turista u Bijeljini

 

Naš grad atraktivan za strane i domaće goste

 

     Na području Bijeljine postoji ukupno 22 evidentirana smještajna kapaciteta koja su u protekloj, 2021. godini , evidentirali 55.757 noćenja, od toga 27.834 stranih turista dok je domaćih turista bilo neznatno više, 27. 923 gosta. Ovo je za oko 25 % više u odnosu na 2020. godinu ali je još uvijek manje nego 2019. godine, koja je bila rekordna po broju turističkih posjeta u našem gradu, 73.478 noćenja, što je apsolutni rekord.

      Kada je rijač o broju dolazaka u naš grad, ponovo bilježimo porast za preko 50 %. Prošle godine Semberiju i njene turističke destinacije posjetilo je 33.087 gostiju dok je 2020. godine evidentirano 21.371 dolazak. u 2019. godini u naš grad došlo je 37.951 gostiju. Struktura domaćih i stranih turista je takođe izjednačena, 16.375 strana dolaska te 16.712 domaćih gostiju.

     Destinacije sa kojih su dolazili turisti su veoma različite. Naravno, najveći broj gostiju je iz zemalja u okruženju, Srbije, najveći broj posjetilaca, a potom slijede Hrvatska, Slovenija i Rusija. Od zemalja čiji su turisti boravili u Bijeljini treba istaći posjetioce iz Brazila, Kuvajta, Bahreina, SAD-a, Južnoafričke Republike, Švedske, Turske, Australije i mnogih drugih svjetskih destinacija.  

     Sa povećanjem broja gostiju došlo je i do rasta boravišne takse tako da je u 2021. godini naplaćeno 90.300 KM, što je nešto ispod 30 % više nego u 2020. godini kada je ukupno naplaćeno  75.042 KM

     Sva sredstva iz ove stavke biče utrošena na poboljšanje turističke ponude našeg grada kako bi u narednom peirodu imali još veči broj posjetilaca.

Grad u srcu Semberije. Grad dobrih ljudi, dobrih domaćina!