O nama

Turistička organizacija Bijeljina

Turistička organizacija Grada Bijeljina je osnovana Odlukom Skupštine opštine Bijeljina, 02.10.2003. godine, radi vršenja poslova razvoja, očuvanja i zaštite turističkih vrijednosti na teritoriji opštine Bijeljina.

Djelatnosti, zadaci i usluge Turističke organizacije su:

 • promocija turizma jedinice lokalne samouprave
 • unapređivanja i promocije izvornih vrijednosti jedinice lokalne samouprave u kojem je osnovana Turistička organizacija, kao što su tradicija, običaji, etnološko blago,
 • stvaranja predpostavki za valorizaciju turističkih resursa grada ili opštine,
 • saradnja i koordinacija sa privrednim subjektima koji obavljaju turističku djelatnost ili ostale djelatnosti koje su direktno ili indirektno povezane sa turističkom djelatnošću, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja politike razvoja turizma i njegove promocije u okviru strategije razvoja grada ,
 • promocija i organizovanje kulturnih, umjetničkih, sportskih i drugih skupova i manifestacija koje doprinose razvoju turističke ponude mjesta, grada ili opštine.
 • podsticanja razvoja područja grada ili opštine koja nisu uključena ili su nedovoljno uključena u turističku ponudu grada, odnosno opštine,
 • podsticanja i organizacija aktivnosti usmjerenih na zaštiti i održanju kulturno-istorijskih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu,
 • organizovanja akcija u cilju očuvanja turisitčkog prostora, unapređivanja turističkog okruga i zaštite životne sredine na području grada.
 • izrade programa i planova promocije turizma u skladu sa strategijom promocije turizma i programskih aktivnosti TORS-a,realizovanja programa boravka studijskih grupa, pružanje ostalih servisnih informacija i usluga turistima,
 • o-saradnje sa udruženjima, nevladinim organizacijama iz oblasti turizma,
 • saradnje sa drugim turističkim organizacijama u Republici,
 • obrade podataka o broju i strukturi turista na području grada, i na području Turističke organizacije u cijelosti, te prikupljanje i obrada svih drugih pokazatelja bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadataka i to najmanje jednom u šest mjeseci na godišnjem nivou,
 • sprovođenja anketa i drugih istraživanja u cilju utvrđivanja ocjene kvaliteta turističke ponude na teritoriji grada ili opštine.
 • izrade izvještaja o izvršenju zadataka, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije grada,
 • izrade izvještaja i informacija za potrebe TORS-a
 • učestvovanja u definisanju ciljeva i politike razvoja na nivou jedinice lokalne samouprave,
 • prikupljanja podataka za potrebe informisanja turista,
 • posredovanja u pružanju usluga fizičkih lica u seoskom domaćinstvu, kao i u pružanju usluga fizičkih lica u iznajmljivanju apartmana, soba i kuća,
 • obezbjeđivanja i izrade informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrijednosti jedinice lokalne samouprave kao štampane publikacije, audio i video promotivni materijal, promocija putem veb portala, suveniri prezentacije i
 • saradnje sa nadležnim organom grada ili opštine pri određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave i druge poslove od interesa za promociju turizma na području grada ili opštine u skladu sa posebnim propisima.
 • Telefon

  055/224-510

  Fax

  055/224-511

  Sjedište

  Kneza Miloša 30 Bijeljina

  Grad u srcu Semberije. Grad dobrih ljudi, dobrih domaćina!